HRONFRUCT Levice, a.s. - Veľkosklad zeleniny a ovocia, pestovanie jabĺk
SAD DEVIČANY
HRONFRUCT
Levice, a.s.
Podlužany
935 27
Hronfruct Levice, a.s. obhospodaruje spolu 117,63 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 68,54 ha ovocných sadov. Ostatnú výmeru zaberá orná pôda kde je možnosť rozšíriť výmeru ovocného sadu.

Ovocný sad je po úplnej rekonštrukcii a má vybudovanú kvapkovú závlahu na rozlohe 42 ha s dostatočným množstvom vody z priľahlej vodnej nádrže, ktorá je vybudovaná pre tento účel.

Jablone sú vysadené ako štíhle vreteno na slabo rastúcich podpníkoch, v spone 3,5 x 1,2 m, čo je jeden z najintenzívnejších systémov pestovania jabloní vôbec. Pri pestovaní jabloní preferujeme program kvality a uplatňujeme zásady integrovaného pestovania.

Ovocie z integrovaného pestovania má výbornú chuť, farbu a spĺňa vysoké nároky spotrebiteľa, ako aj ochrany životného prostredia. V ovocnom sade pestujeme odrody jabĺk rezistentné (takmer odolné voči chrastavitosti a múčnatke) ako ANGOLD, TOPAZ, OTAVA, či MELODIE.


KontaktTel.: +421 36 93 132