Hronfruct Levice, a.s.

     Firma Hronfruct Levice, a.s. bola založená dňa 1. októbra 1992 transformáciou bývalého spoločného podniku. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia je pestovanie ovocia, skladovanie a obchod s ovocím a zeleninou. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Leviciach. Ochranný pôvod názvu v sebe skrýva spojenie s riekou Hron, ktorá preteká týmto regiónom. Hronfruct Levice, a.s. má pod svojou správou viac ako 120 hektárov poľnohospodárskej pôdy v katastri Horné Devičany. Z tejto celkovej plochy tvorí viac ako 68,5 hektárov ovocných sadov. 

    Spoločnosť sa venuje nielen samotnému pestovaniu ovocia, ale tiež jeho skladovaniu a následnej obchodnej činnosti. V rámci rozsiahlych ovocných sadov sa stará o pestovanie a zbieranie rôznych druhov ovocia, čo zahŕňa aj moderné metódy a technológie pre optimalizáciu výrobného procesu. 

  ​Okrem svojich aktívnych krokov v oblasti ovocného pestovania je Hronfruct Levice, a.s. tiež aktívnym účastníkom v poľnohospodárskej produkčnej oblasti, prispievajúc k celkovému rozvoju regionálneho hospodárstva. Spoločnosť sa môže pochváliť dlhoročnými skúsenosťami a odborným prístupom k poľnohospodárskej činnosti, čo jej zabezpečuje stabilnú pozíciu na trhu. Udržiava vysokú úroveň kvality vo svojich produktoch a službách, pričom kladieme dôraz na inovácie a trvalo udržateľný prístup k poľnohospodárstvu. Týmto spôsobom prispieva k posilneniu ekonomickej základne regiónu a udržateľnému hospodárskemu rastu.

Nájomné vzťahy

                   Hronfruct Levice, a.s. si prenájima iba pozemky, ktoré reálne obhospodaruje a sú v „našom areály“ resp. v „našom“ sade. Zvážte prosím uzatvorenie Nájomnej zmluvy resp, jej Dodatkov na základe ktorých sa môže Hronfruct Levice, a.s. posúnúť, rozšíriť samotný sad ako aj vytvoriť nové pracovné miesta a to prednostne pre obyvateľov Devičian, prípadne okolitých obcí . Máme v pláne v najbližšej dobe sad rozšíriť, rovnako priniesť nové inovácie a technológie na základe ktorých by sme aj naďalej chceli rozširovať možnosti podnikania v rámci ovocného sadu . Veríme, že do Devičian prinesieme  nové možnosti . Môžeme Vás ubezpečiť, že smerovanie Hronfructu bude aj naďalej v pestovaní ovocia, tak  ako je tomu už od roku 1992.

              Ročný prenájom bol stanovený na sumu 100 € ( jednosto € ) za jeden hektár na obdobie kalendárneho roku. Rovnako tak sa  mnohí z Vás dopytujú o možnosti odpredaju Vašcih pozemkov pod sadom, ktoré obhospodarujeme, naďalej ponúkame aj túto možnosť.

                      Veríme, že budete s našim konaním spokojní. V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónom čísle : 0910 291 854, prípadne pre volajúcich zo zahraničia 00421 910 291 854, alebo e-mailom : hronfruct@hronfruct.sk, alebo v prípade záujmu o odpredaj Vašich pozemkov : hronfruct@hronfruct.sk. Ku každému pristupujeme individuálne, rovnako aj tak k ceno-tvorbe pri odpredaji jeho pozemkov .